Duur:                     1 dag
Investering:          850 EUR (Open gebruikersopleiding) / 2.550 EUR (In-house opleiding)
Data & locatie:     Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk | Online
Extra informatie:  Download pdf

Met WALS kan de financiële meerjarenprognose voor een woningcorporatie worden opgesteld. Om zelfstandig te kunnen beoordelen of plausibele resultaten worden getoond en om meer vertrouwen te krijgen in de gepresenteerde uitkomsten is de controllersopleiding relevant. Het pakket kan worden gebruikt om analyses uit te voeren op verschillende beleidsvarianten om op deze manier beslissingen te onderbouwen. Het is hierbij uitermate belangrijk dat de resultaten altijd integraal worden beoordeeld en dat er getoetst wordt op plausibiliteit. Deze opleiding helpt met het opstellen van een controleprotocol om op deze plausibiliteit te toetsen.

Voor wie:

De eendaagse WALS controllersopleiding is bedoeld voor iedereen in de organisatie die in aanraking komt met de uitkomsten van WALS. Dit kunnen de gebruikers of managers zijn maar ook de business of financial controllers. Aan het eind van de opleiding zijn deelnemers in staat de uitkomsten te analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten. Ook wordt ingegaan op een voorbeeld controleprotocol aan de hand waarvan de meerjarenbegroting kan worden gecontroleerd.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk

X